Fotot med "Axel och Hilma med tre barn omkring år 1896" föreställer min morfars far och mor, Karl Gustaf Axel Morin f. 1866 i Frötuna, och Hilma Charlotta Andersdotter f. 1874 i Svedjelandstorp under Noor, Roslags-Bro. Fotot är troligen från 1896 och de tre barnen borde vara Hilmas son Gustaf Axel Reinhold f. 1893 och deras gemensamma söner Oskar Severius f. 1894 och Karl Vilhelm f. 1896.
År 1896 var familjen skrivna vid Gamla skolhuset under Noor.

År 1905 drunknade bröderna Oskar Severius och Karl Vilhelm vid metning i Norrveda träsk, Vätö
Gustaf skrevs in vid Stockholms sjömanshus år 1908 och emigrerade senare till Amerika. (Petra Bornegrim)

Välkommen till Leif Erikssons Roslagsbro-sida

Om Du har frågor eller vill ha kontakt med mig så mejla mig på : vasby1@hotmail.com

 

 

 

Historik

Du har kommit till en sida som handlar om Roslags-Bro socken i Norrtälje kommun och Uppland.

Här hittar du framför allt foton men även annat som rör Roslags-Bro.

UPPDATERING, 5 april 2020. Förstasidan, Roslags-Bro kort.

 

 

 

 

Roslags-Bro socken ligger nordost om Norrtälje med Norrtäljeviken i söder, Brosjön i väster och når i öster om ut till Bagghusfjärden. Socknen är en sjörik och kuperad skogrik trakt med odlingsbygd i dalar i gamla fjärdsystem. (Wikipedia)

Socknen har medeltida ursprung, före 1 januari 1886 med namnet Bro socken. Innan ändringen hade dock bruket av namnet Roslags-Bro förekommit.
Omkring 1330 utbröts Vätö socken.

Socknens areal är 116,51 kvadratkilometer, varav 109,00 land. År 2000 fanns här 1 167 invånare.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Roslags-Bro församling och för de borgerliga frågorna till Roslags-Bro landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Lyhundra kommun som 1971 uppgick i Norrtälje kommun. Församlingen uppgick 2010 i Roslags-Bro-Vätö församling.

 

Roslagens östra pastorat är från 2018 ett av de två pastoraten som bildades efter pastoratsreformen i Roslagen den 1 januari 2018. Det andra är Roslagens västra pastorat. Beslutet togs av den dåvarande stiftsstyrelsen den 10 december 2015.

 Pastoratet ingår i Upplands södra kontrakt och har pastoratskod 010809.

 I pastoratet uppgick följande pastorat:

 

 1 januari 2016 inrättades distriktet Roslags-Bro med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.