Övra Söderby, Roslags-Bro 15 augusti 2014. Foto: Leif Eriksson.

Välkommen till Leif Erikssons Roslags-Bro sida

HistorikDu har kommit till en sida som handlar om Roslags-Bro socken i Norrtälje kommun och Uppland.
Här hittar du framför allt foton men även annat som rör Roslags-Bro.

SIDAN UPPDATERAD 6 februari 2016 (Förstasidan. Nya vykort tillagda, Harö hamn (Elliord Mattsson) och Valvmålning Roslags-Bro kyrka.Roslags-Bro socken ligger nordost om  Norrtälje  med  Norrtäljeviken  i söder, Brosjön i väster och når i öster ut till  Bagghusfjärden . Socknen är en sjörik kuperad skogrik trakt med odlingsbygd i dalar i gamla fjärdsystem. (Källa: Wikipedia)


                                 Historik:
---------- INLEDNING: -------------------
           -1885 Bro (i Bro och Vätö skepps-
           lag), 1885-04-17- Roslags-Bro.
           Omkring 1330 utbrutet Vätö.
           Bro socken i Bro och Vätö
           skeppslag fick från 1886 namnet
           Roslags-Bro.

---------- PASTORAT ---------------------
    -1961  Roslags-Bro
1962-      Roslags-Bro och Vätö

---------- KONTRAKT ---------------------
           Lyhundra

---------- KYRKLIG SAMFÄLLIGHET ---------
           -

---------- STIFT ------------------------
           Uppsala ärkestift

---------- FÖGDERI ----------------------
1720-1881  se Estuna
1882-1966  Mellersta Roslag
1967-      Norrtälje

---------- LÄNSMANSDISTRIKT -------------
    -1917  Bro och Vätö skeppslag

---------- LANDSFISKALSDISTRIKT ---------
1918-1942  Vätö
1943-1964  Norrtälje

---------- POLISDISTRIKT ----------------
1965-      Norrtälje

---------- ÅKLAGARDISTRIKT --------------
1965-      Norrtälje

---------- KRONOFOGDEDISTRIKT -----------
1965-      Norrtälje

---------- LÄN --------------------------
1634-1639  Uppsala
1640-1647  Stockholm
1648-1651  Uppsala
1652-1653  Stockholm
1654-1714  Uppsala
1715-      Stockholm

---------- HÄRAD ------------------------
           Bro och Vätö skeppslag

---------- TINGSLAG ---------------------
    -1900  Bro och Vätö skeppslag
1901-1970  Mellersta Roslags domsaga

---------- DOMSAGA ----------------------
1680-1689  Oland, Lövsta och Hållnäs,
           Dannemora, Frösåker, Väddö, Häverö,
           Närdinghundra, Bro och Vätö

1689-1714  Lyhundra, Frötuna och Länna, Bro
           och Vätö, Väddö, Vallentuna,
           Långhundra, Semminghundra, Åker
1715-1776  Frösåker, Väddö och Häverö,
           Närdinghundra, Lyhundra, Sjuhundra,
           Frötuna och Länna, Bro och Vätö
1777-1862  Frösåker, Väddö och Häverö,
           Bro och Vätö
1863-1869  Lyhundra, Sjuhundra, Frötuna och
           Länna, Bro och Vätö
1870-1970  Mellersta Roslag
1971-      Norrtälje

---------- KOMMUN -----------------------
1863-1951  Roslags-Bro
1952-1970  Lyhundra
1971-      Norrtälje

---------- MILITÄR INDELNING ------------
           SÖDRA ROSLAGS FÖRSTA BÅTSMANS-
           KOMPANI
           Extra Båtsmans-Roteringen
    -1791  LIVREGEMENTET T HÄST,
           Roslags kompani
1791-1815  LIVREGEMENTSBRIGADENS KYRASSIÄRKÅR,
           Roslags skvadron
1815-      LIVREGEMENTETS DRAGONKÅR (DRAGONER)
           Roslags skvadron, Roslags Kompani