Förr Om Åren. En utmärkt bok med bilder från Roslagen. Utgiven 2016 av Norrtälje Biblioteks Förlag. Omslagsbilden visar en mjölkande Märta Björklund, Ekeby, Roslagsbro.

Välkommen till Leif Erikssons Roslagsbro-sida

Historik

Du har kommit till en sida som handlar om Roslags-Bro socken i Norrtälje kommun och Uppland.

Här hittar du framför allt foton men även annat som rör Roslags-Bro.

SIDAN UPPDATERAD 2:a Juli 2017. Förstasidan och Roslagsbro kort med anknytning till Jonssons smide, Röksta.

 

 

 

Roslags-Bro socken ligger nordost om Norrtälje med Norrtäljeviken i öder, Brosjön i väster och når i öster om ut till Bagghusfjärden. Socknen är en sjörik och kuperad skogrik trakt med odlingsbygd i dalar i gamla fjärdsystem. (Wikipedia)

Socknen har medeltida ursprung, före 1 januari 1886 med namnet Bro socken. Innan ändringen hade dock bruket av namnet Roslags-Bro förekommit.
Omkring 1330 utbröts Vätö socken.

Socknens areal är 116,51 kvadratkilometer, varav 109,00 land. År 2000 fanns här 1 167 invånare.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Roslags-Bro församling och för de borgerliga frågorna till Roslags-Bro landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Lyhundra kommun som 1971 uppgick i Norrtälje kommun. Församlingen uppgick 2010 i Roslags-Bro-Vätö församling.

1 januari 2016 inrättades distriktet Roslags-Bro med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.