Kvilunda, Roslags-Bro 1918. Familjen Anders Petter Olsson 1858-1939, hustrun Lovisa f. Jansson 1862-1955. Deras barn: Olle 1897-1955, Agnes 1901-1992 och Sigfrid 1904-1988, samt svärmor: Karolina Andersson 1836-1920. Foto: Annie Rylander, F.d. Barhelsson, Norrtelje. Källa: Per-Olof Sigfridsson.