Kvilunda gård med uthus och drängstugan 1992. Foto från A-C Sigfridssons specialarbete om Kvilunda by.