Sångföreningen Drivan i Billinge 1920 ? Infört 1976 bland "Gamla bilder" i Norrtälje Tidning, med text. På kortet med dirigentpinne, Janne Molin-Tallhagen, Jan E. Blomqvist-Kråkberget, Emanuel Karlsson-Ängsbacken, Agaton Andersson-(Jacobs fastighet) Oskar Pettersson- (Björn och Hannas fastighet) och Leander Eriksson- Tomta, troligen tillfälligt, han var Agaton Anderssons svåger. Medlemmar i sångföreningen var även Spring-Kalle, Helmer Andersson-Inål och troligen även Mattas-Janne i Kåsta. Man kommer ihåg må