Karl och Elin Noaksson, Ösby. Karl arrendator i Ösby, Upplunda och Kvilunda Roslags-Bro. Flyttar till Vätö 1922. Paret hade 14 barn.