Byggandet av verkstaden som kom att bli Jonssons Smide, Röksta. Ca. 1920. Man byggde på nedre högra delen som varit Röksta Båtsmanstorp. Siste båtsmannen på Rote 76 Röksta, var Erik Olof Pettersson Strömberg 1886-1897. Han var född 1865 i Västtorp, Noor och avled 1917 i Gryta. Källa: Ove Jonsson