Kalle Jonsson med sonen Ove utan för smedjan i Röksta. 1950-tal.