Hans Törnqvist 1927- 1986, Röksta. Handlare i handelsfamiljen Törnqvist.