Drottningdal, Roslagsbro. Bengt Karlsbro säljer blommor till Maj-Lis Pettersson. Flickan som tittar på är Karin Karlsbro.