Väsby, Jerk-Anders. Huset utflyttat från Väsby 1870-talet? mitt emot Ekeby Snickerifabrik. Låg tidigare där nu (2009 ) Mats Mattsson bor. Alma Erikssons farmor och farfar bodde i detta hus. Damen är Anna Eriksson 1894-1957, gift med Helmer Karlsson, Väsby.