Förtroendemän i Roslags-Bro. Från vänster: Edvard Sjöberg-Velända, Karl-Gustaf Eriksson-Väsby, Emil Törnqvist-Röksta, Torsten Ölund-Prästgården, A.F. Öhman?-Bottna, Johan Jansson-Upplunda