Norrsund, Roslags-Bro. Framför huset, byggt ca 1929 står Johan Gustafsson 1872-1953 och hans hustru Vendla född Eriksson 1872-1948. Källa Maj Gustafsson/Pettersson.