Sommargudstjänt hos Anna Mattsson i Andersvedja 1967-1. Anna Mattsson och K-A Grandin diskuterar. I bakgrunden bl a Sven Sandgren, Lisa Sandgren i vita hatten. Längst bak bl a Einar Jansson, Verner Edberg och Karl Sjöström. Foto och text: Sonja Wester Johansson