Nedre Söderby med Albert Andersson, Söderby mejeri och gamla Sundbron. Den nya bron, färdig 1948, placerades till vänster om den gamla. Foto från Åke Hemlin.