Fritz och Berta Hydling. Fritz statdräng vid Värnberg.