Ivar och Karin Karlsson, Kappsta. Karin, som kallades "Dån-Karin" på grund av sin tordön-stämma, minns jag från min barndom som en mycket snäll dam som bodde med sin man Ivar i Kappsta, Ivar var traktorförare på Värnberg och var en timid man. På bilden syns också kyrkvaktaren Erik Kûller till höger.