S/S Södertörn vid Stäket, Roslagsbro (Foto från Roland Edevåg)