Stäkets affär med bensinpump och bensinfat. T.h. Josef och Berta Karlssons hus. Foto: Roland Edevåg