Konrad Johansson, Röksta med sin Ford Prefect som han köpt av Moses i Hagård för 6000:- år 1949. Foto från Rune Johansson, Röksta.