Allvarliga herrar. I mitten längst bak, Konrad Johansson, Röksta, övriga okända. Foto från Rune Johansson, Röksta.