Fotoalbum

Emil Törnqvist´s handelsaffär i Roslagsbro. Ofrankerat kort adresserat till Herr Hildemar Törnqvist, Röksta, Roslags Bro. Affären grundades av Emil Törnqvist 1881. Från 1914 drevs den tillsammans med sonen Hildemar. Senare övertogs den av Hildemars son Hans.

Röksta Handelsaffär. Förlag H. Th. Törnqvist, Roslags-Bro N:o 25133. Stämplat Norrtälje oläsligt årtal.

Templet Stjernans lokal i Roslagsbro. Handdaterat 1907. "Basar-kort" (ofrankerat) till Herr Edv. Sjöberg, Wik, Söderbykarl. Låg där Brogården nu ligger.

En hälsning från Roslagen. Brogården, Roslags-Bro. Copyright: Karlsbros, Norrtälje-Foto N. Karlsbro.AB Belero. Oskrivet.

Brogården. Roslagsbro Bygdegårdsförening Tel: 0176-370 04. Hembygdsgård i Röksta, Roslags-Bro, färdig 1954. Denna bild efter tillbyggnad 1990-tal. Arkivbild. Oskrivet.

Röksta, Roslagsbro. J. Pettersson Oskrivet. "Predikanthuset" Då jag bodde granne i Rosendal på 1950-talet bodde här bagaren Gunno Fröberg med hustru Randi och döttrarna Bodil och Anna Lena. Bageriet i lilla stugan tv.

Roslagsbro Ålderdomshem. Geavert. Oskrivet. Ålderdomshemmet i Röksta togs i bruk 1921 och fortsatte sin verksamhet långt in på 1960-talet. (S-O Garland)

Motiv från Stäket, Roslagsbro. Sista grinden. Kopia av vykortsframsida. (Från Roland Edevågs samling)

Affären och Pensionatet Stäket, Roslagsbro. No. 18. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Stäket. Roslagsbro. Kopia av vykortsframsida. Vykort före 1917, då handelsboden byggdes (Uppgifterm från Roland Edevåg/Torbjörn Krantz

Stäket, Roslagsbro. Ångbåtsbryggan med "Södertörn" och mycket folk. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro. Oskrivet.

Stäket. Roslagsbro 1. Berglund & Karlsson Sthlm.Brefkort. Skrivet men ej sänt. Skeppare J-E Carlssons boningshus. Bakom detta hus påbörjades 1917 byggnationen av handelsboden, färdig 1918.

Parti av Stäket, Roslagsbro. No. 17 Ser. 10 Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet. Skeppare Carlssons hus.

Affären, Stäket, Roslagsbro 1. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro. 44577. Stämplat Roslagsbro Postomb 1, 17.8.42.

Affären Stäket, Roslagsbro 2. No. 16. Ser 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Affären, Stäket, Roslagsbro 3. Svensk tillverkning. 38176. Stämplat Roslagsbro 193?

Stäket, Roslagsbro 2. Oskrivet kort. Handelsboden till vänster, ångbåtsbryggan med fälld semafor och till höger, skeppare Carlssons hus, ca. 1920.

Stäket, Roslagsbro. Kopia av vykortsframsida. S/S Södertörn ankommer Stäket, Roslagsbro. OBS! lång ångbåtsbrygga med 2 stenkistor. Margareta och Jan Andersson i roddbåten (Uppgifter från Roland Edevåg/Torbjörn Krantz

Myntan, affär Övre Söderby. Brefkort till Frida Eriksson Söderby Roslagsbro, men utan frimärke, ej skickat.

Albert Anderssons affär, Söderby Roslagsbro. Ensamrätt L. Friberg. Förlag: L. Friberg, Stockholm, No 76. Skrivet, ej sänt.

Albert Anderssons affär, Söderby. Ensamrätt: L. Friberg. Förlag: L. Friberg, Stockholm. Oskrivet.

Bottna gård, Roslags-Bro. Uthus. Privattaget vykort av Carl Beck-Friis, Harg. Kortet daterat 1934-10-06 och sänt till : Lantbrukare Öhman, Bottna, Roslagsbro.

Drottningdals skola i Roslagsbro.Huset färdigt 1902. Handkolorerat. Brefkort. Stämplat Roslagsbro 6.3.1907.

Drottningdalsskola. Flygfoto. Privattaget kort? av okänt datum. Oskrivet.

Drottningdals skola, Roslags-Bro 2. Foto Elliord Mattsson. Copyright: Hartmans Kortförlag A.-B, Uppsala. Foto 2. Stämplat Norrtälje 31.5.63.

Drottningdals skola, Roslags-Bro 1. Skolan färdig 1960. Foto Elliord Mattsson. Copyright: Hartmans Kortförlag A.-B, Uppsala. Foto 1. Oskrivet.

Motiv från Velända, Roslagsbro 1. N:r 16. Ser. 13. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Norrtälje 11.4.51.

Hasselbacken Velända, Roslagsbro. Pensionat från 1930-talet till mitten av 1950-talet. Innehavare Signe Sundholm. Antal gäster som mest, 15-16 st. En av dom första gästerna var Artur Lundqvist, författaren. Källa: Sune Sundholm f 1919, son till Signe.Kortet sänt 1946, bläckmakulerat frimärke.

Motiv från Roslagsbro. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro. Hallboda by. Stämplat Norrtälje 11.7.44.

Hallboda, Roslagsbro. Utsikt över Sandängsfjärden. No. 98. Ser. 32. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Norrtälje 1963. Byggnaden är målaren Elias Petterssons verkstad.

Hallboda, Roslagsbro. No 29. Ser 41. Oskrivet. Byggnaden tv är målaren Elias Petterssons verkstad.

Hembygdsgården Labacken, Övra Söderby, 2002. Foto: Åke Andersson, Råbacken

Kolonigården Harö, Roslagsbro. Skrivet men ej sänt. Jan Anders gård. Ägare (2005) Lars Åke Jansson. Källa: Ove Sundström.

Hos Per i Harö, Roslagsbro. No. 3a Ser 33. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Maltesholms Gård (f.d. Ilsolmen) C. Blanck var handlare i Nysättra, Vätö. Kortet skrivet, stämplat Norrtälje 12.8.14

Ilsholmens gård. Äkta Fotografi. No 57 Ser. 3 Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Utskottskort. Ej frankerat.

Lövsundet, Roslagsbro. No. 12. Ser. 9. Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Ilsholmens Gård. Förlag: Knut Blanck, Nysättra No: 25653. Sänt till Hangö, Finland. Stämplat Roslagsbro 9.7.32

Ilsholmens gård och Barnkoloni. N:r 58. ser. 3. Foto & Förlag: Elliord Mattsson Spillersboda. Sänt till Stockholm. Stämplat Norrtälje 10.7.52

Ilsholmen vid Vätösund. Reproduktionsrätt Uppsala Kontorsbokfabrik. UK 6256. Sänt till Linköping. Stämplat Roslagsbro 15.8.33

Storholmen vid Norrtäljeviken. Reproduktionsrätt Upsala Kontorsbokfabrik. UK 6121. Oskrivet

Storholmens Barnkoloni. Äkta Fotografi. No 60 Ser. 3 Foto&Förlag, Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet

Hälsning från Roslags-Bro 4. Copyright: Hartmans, Uppsala-Foto: Elliord Mattsson. Foto 85.Stämplat 1973.

Gryta, Roslagsbro. No. 29. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Motiv från Gillviken, Roslagsbro. No. 28. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Roslagsbro Postomb 1, 20.7.48.

Tislinge. Roslagsbro. Berglund & Karlsson, Sthlm. Brefkort. 1906. Oskrivet.

Fredriksborg, Tisslinge, Roslagsbro. Nr. 30 Serie 10. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Motiv från Tisslinge, Roslags-Bro. Sally Karlssons pensionat. Nr. 31. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Skrivet men ej sänt.

Här visar jag vykort från Roslags-Bro. Har Du något vykort från Roslags-Bro som Du vill avyttra så hör gärna av Dig!
Jag köper vykort men även andra kort med Roslags-bro motiv.