Fotoalbum

Emil Törnqvist´s handelsaffär i Roslagsbro. Ofrankerat kort adresserat till Herr Hildemar Törnqvist, Röksta, Roslags Bro. Affären grundades av Emil Törnqvist 1881. Från 1914 drevs den tillsammans med sonen Hildemar. Senare övertogs den av Hildemars son Hans.

Röksta Handelsaffär. Förlag H. Th. Törnqvist, Roslags-Bro N:o 25133. Stämplat Norrtälje oläsligt årtal.

Templet Stjernans lokal i Roslagsbro. Handdaterat 1907. "Basar-kort" (ofrankerat) till Herr Edv. Sjöberg, Wik, Söderbykarl. Låg där Brogården nu ligger.

En hälsning från Roslagen. Brogården, Roslags-Bro. Copyright: Karlsbros, Norrtälje-Foto N. Karlsbro.AB Belero. Oskrivet.

Brogården. Roslagsbro Bygdegårdsförening Tel: 0176-370 04. Hembygdsgård i Röksta, Roslags-Bro, färdig 1954. Denna bild efter tillbyggnad 1990-tal. Arkivbild. Oskrivet.

Röksta, Roslagsbro. J. Pettersson Oskrivet. "Predikanthuset" Då jag bodde granne i Rosendal på 1950-talet bodde här bagaren Gunno Fröberg med hustru Randi och döttrarna Bodil och Anna Lena. Bageriet i lilla stugan tv.

Roslagsbro Ålderdomshem. Geavert. Oskrivet. Ålderdomshemmet i Röksta togs i bruk 1921 och fortsatte sin verksamhet långt in på 1960-talet. (S-O Garland)

Motiv från Stäket, Roslagsbro. Sista grinden. Kopia av vykortsframsida. (Från Roland Edevågs samling)

Affären och Pensionatet Stäket, Roslagsbro. No. 18. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Stäket. Roslagsbro. Kopia av vykortsframsida. Vykort före 1917, då handelsboden byggdes (Uppgifterm från Roland Edevåg/Torbjörn Krantz

Stäket, Roslagsbro. Ångbåtsbryggan med "Södertörn" och mycket folk. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro. Oskrivet.

Stäket. Roslagsbro 1. Berglund & Karlsson Sthlm.Brefkort. Skrivet men ej sänt. Skeppare J-E Carlssons boningshus. Bakom detta hus påbörjades 1917 byggnationen av handelsboden, färdig 1918.

Parti av Stäket, Roslagsbro. No. 17 Ser. 10 Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet. Skeppare Carlssons hus.

Affären, Stäket, Roslagsbro 1. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro. 44577. Stämplat Roslagsbro Postomb 1, 17.8.42.

Affären Stäket, Roslagsbro 2. No. 16. Ser 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Affären, Stäket, Roslagsbro 3. Svensk tillverkning. 38176. Stämplat Roslagsbro 193?

Stäket, Roslagsbro 2. Oskrivet kort. Handelsboden till vänster, ångbåtsbryggan med fälld semafor och till höger, skeppare Carlssons hus, ca. 1920.

Stäket, Roslagsbro. Kopia av vykortsframsida. S/S Södertörn ankommer Stäket, Roslagsbro. OBS! lång ångbåtsbrygga med 2 stenkistor. Margareta och Jan Andersson i roddbåten (Uppgifter från Roland Edevåg/Torbjörn Krantz

Myntan, affär Övre Söderby. Brefkort till Frida Eriksson Söderby Roslagsbro, men utan frimärke, ej skickat.

Albert Anderssons affär, Söderby Roslagsbro. Ensamrätt L. Friberg. Förlag: L. Friberg, Stockholm, No 76. Skrivet, ej sänt.

Albert Anderssons affär, Söderby. Ensamrätt: L. Friberg. Förlag: L. Friberg, Stockholm. Oskrivet.

Bottna gård, Roslags-Bro. Uthus. Privattaget vykort av Carl Beck-Friis, Harg. Kortet daterat 1934-10-06 och sänt till : Lantbrukare Öhman, Bottna, Roslagsbro.

Drottningdals skola i Roslagsbro.Huset färdigt 1902. Handkolorerat. Brefkort. Stämplat Roslagsbro 6.3.1907.

Drottningdalsskola. Flygfoto. Privattaget kort? av okänt datum. Oskrivet.

Drottningdals skola, Roslags-Bro 2. Foto Elliord Mattsson. Copyright: Hartmans Kortförlag A.-B, Uppsala. Foto 2. Stämplat Norrtälje 31.5.63.

Drottningdals skola, Roslags-Bro 1. Skolan färdig 1960. Foto Elliord Mattsson. Copyright: Hartmans Kortförlag A.-B, Uppsala. Foto 1. Oskrivet.

Motiv från Velända, Roslagsbro 1. N:r 16. Ser. 13. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Norrtälje 11.4.51.

Hasselbacken Velända, Roslagsbro. Pensionat från 1930-talet till mitten av 1950-talet. Innehavare Signe Sundholm. Antal gäster som mest, 15-16 st. En av dom första gästerna var Artur Lundqvist, författaren. Källa: Sune Sundholm f 1919, son till Signe.Kortet sänt 1946, bläckmakulerat frimärke.

Motiv från Roslagsbro. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro. Hallboda by. Stämplat Norrtälje 11.7.44.

Hallboda, Roslagsbro. Utsikt över Sandängsfjärden. No. 98. Ser. 32. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Norrtälje 1963. Byggnaden är målaren Elias Petterssons verkstad.

Hallboda, Roslagsbro. No 29. Ser 41. Oskrivet. Byggnaden tv är målaren Elias Petterssons verkstad.

Hembygdsgården Labacken, Övra Söderby, 2002. Foto: Åke Andersson, Råbacken

Kolonigården Harö, Roslagsbro. Skrivet men ej sänt. Jan Anders gård. Ägare (2005) Lars Åke Jansson. Källa: Ove Sundström.

Hos Per i Harö, Roslagsbro. No. 3a Ser 33. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Maltesholms Gård (f.d. Ilsolmen) C. Blanck var handlare i Nysättra, Vätö. Kortet skrivet, stämplat Norrtälje 12.8.14

Ilsholmens gård. Äkta Fotografi. No 57 Ser. 3 Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Utskottskort. Ej frankerat.

Lövsundet, Roslagsbro. No. 12. Ser. 9. Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Ilsholmens Gård. Förlag: Knut Blanck, Nysättra No: 25653. Sänt till Hangö, Finland. Stämplat Roslagsbro 9.7.32

Ilsholmens gård och Barnkoloni. N:r 58. ser. 3. Foto & Förlag: Elliord Mattsson Spillersboda. Sänt till Stockholm. Stämplat Norrtälje 10.7.52

Ilsholmen vid Vätösund. Reproduktionsrätt Uppsala Kontorsbokfabrik. UK 6256. Sänt till Linköping. Stämplat Roslagsbro 15.8.33

Storholmen vid Norrtäljeviken. Reproduktionsrätt Upsala Kontorsbokfabrik. UK 6121. Oskrivet

Storholmens Barnkoloni. Äkta Fotografi. No 60 Ser. 3 Foto&Förlag, Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet

Hälsning från Roslags-Bro 4. Copyright: Hartmans, Uppsala-Foto: Elliord Mattsson. Foto 85.Stämplat 1973.

Gryta, Roslagsbro. No. 29. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Motiv från Gillviken, Roslagsbro. No. 28. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Roslagsbro Postomb 1, 20.7.48.

Tislinge. Roslagsbro. Berglund & Karlsson, Sthlm. Brefkort. 1906. Oskrivet.

Fredriksborg, Tisslinge, Roslagsbro. Nr. 30 Serie 10. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Motiv från Tisslinge, Roslags-Bro. Sally Karlssons pensionat. Nr. 31. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Skrivet men ej sänt.

Motiv från Söderby, Roslagsbro. Förlag: L. Friberg, Stockholm. Oskrivet.

Motiv från Söderby, Roslagsbro. Äkta fotografi. Baksida: Förlag L. Friberg, Stockholm. Ej postat.

Motiv från Söderby, Roslagsbro. Äkta fotografi. Baksida: Förlag L. Friberg, Stockholm. Ej postat.

Erikskulle, Söderby-Karl, Väderkvarn från Lill-Råda.(Roslags-Bro) No. 51B. Ser. 6. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Ekeby missionshus.Uppfört 1908. Denna bild från 1912. Framför den öppna dörren står Frida Eriksson Övre Söderby. Stämplat Roslagsbro 8.12.16.

Aftonstämning vid Norsviken. Stäket, Roslagsbro 2. Bromilit 82901. Elis Ehrengren, Norrtelje. Stämplat Roslagsbro 24.7.25.

Motiv från Rörvik Roslagsbro. No 48. Ser. 24. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Sänt.

Rörviks koloni. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro. Kortet stämplat Norrtälje 29.9.41

Badet, Rörviks koloni, Roslagsbro. No. 7 Ser. 35. Foto & ensamrätt: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Motiv från Stäket, Roslagsbro 1. R1. Imp. Stämplat Roslagsbro, oläsligt datum och årtal.

Motiv från Stäket, Roslagsbro 2. No 21. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Motiv från Stäket, Roslagsbro 3. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro. 44572. Stämplat Roslagsbro Postomb 1, 22.8.42.

Motiv från Stäket, Roslagsbro 4. No. 23. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Roslagsbro Postomb 1, 11.7.48.

Motiv från Stäket, Roslagsbro 5. No. 24. Ser. 10 Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Roslagsbro Postomb 1, 23.7.48.

Motiv från Stäket, Roslagsbro 6. No. 44. Ser. 24. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Skrivet och sänt 1963.

Motiv från Stäket, Roslagsbro 7. Fotografi. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro. Nr. 44576. Roslagsbro Postombud 1 , 17.7.42

Roslagsbro kyrka vid sekelskiftet 1800/1900. Carte Postale 1827 C N:s Lj., Sthlm. tämplat 1914, plundrat.

Roslags-Bro Kyrka. Förlag: H. Th. Törnqvist, Roslags-Bro N:o 25132. Oskrivet vykort ca. 1918.

Roslagsbro kyrka. Pressbyrån 23264. Oskrivet.

Roslagsbro kyrka. Stämplat Roslagsbro 2.7.42. Agfa

Hälsning från Roslagen 1975 2. Roslags-Bro kyrka. 1200-talet.Copyright: Karlsbros, Norrtälje-Foto N. Karlsbro 7502-2000. Oskrivet.

Roslags-bro Kyrka i vinterskrud 1950-tal. God Jul och Gott nytt År. Foto och ensamrätt: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Norrtälje 2?.12.64.

Roslags-Bro Kyrka 1960-tal 1. Roslags-bro Kyrka 1200-tal. svartvit bild av okänt ursprung. Oskrivet.

Roslagsbro Kyrka Interiör 1.Förlag: H.Th. Törnqvist, Roslagsbro. Oskrivet

Roslags-Bro kyrka o Prästgård. Roslags-bro kyrka. Ultra. Roslags-Bro församling,. Foto: N. Karlsbro. Oskrivet.

Sankt Erik 1, Roslagsbro Kyrka. N:r 66. Ser. 15 Förlag: Ernst Karlsbro, Roslagsbro. Foto: Elliord Mattsson, Spillersboda.

Sankt Erik 2, Roslags-Bro Kyrka. Med högra handen på plats, återfanns av kyrkoherde Grandin på 1960-talet. Bilden tagen vid midsommartid. Naturlig "ljusgloria" genom kyrkfönstret. Foto & copyright: Åke Andersson, Roslags-Bro. Oskrivet.

Roslags-Bro Kyrka Interiör 6. Altare med altarskåp från 1400-talet. Ultra. Roslags-Bro församling. Foto: N. Karlsbro.

Valvmålning i Roslagsbro kyrka föreställande Abrahamns offer av Isak. Arkivbild. Foto: Åke Andersson. Oskrivet.

Sockenstugan Roslags-Bro. Vykortsförlaga. Sockenstugan färdig 1937 och användes som kommunalhus. Högra delen användes som bostad åt kyrkvaktmästare.

Roslagsbro Kyrkan och Kommunalhuset. Förlag: Ernst Karlsbro, Drottningdal, Roslagsbro. Stämplat Norrtälje 5.9.50.

Roslagen. Adam o Eva, Väsby Hagmarker. Foto N Karlsbro Roslags-Bro. Oskrivet.

Roslagen 4. Harö vid Björköfjärden. Foto: N Karlsbro, Roslags-Bro. Ultra. Stämplat Väddö 1990.

Roslagen 3. Södersunds gård. Äkta Roslagsfoto. Foto N Karlsbro, Roslags-Bro. Ultra. Oskrivet.

Roslagen 2. Guckusko. Orkidé. Äkta Roslagsmotiv. Foto: N Karlsbro. Oskrivet.

Ropnäs Gård, Roslagsbro. No. 27. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Olssons Pensionat, Stäket, Roslagsbro 1. Foto. C. Ekeman 1916. Skrivet 1917. Plundrat.

Olssons Pensionat, Stäket, Roslagsbro 2. Stämplat Roslagsbro 20.7.1923.

Pensionat Stäket, Roslagsbro. Stämplat 193?.

Annexet, Olssons Pensionat, Stäket, Roslagsbro. No. 47. Ser. 24. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Olssons Pensionat, Stäket, Roslagsbro 5. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro. 45924. Stämplat Roslagsbro Postomb 1, 12.7.45.

Olssons Pensionat, Stäket, Roslagsbro 4. No 45. Ser 24. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Olssons Pensionat, Stäket, Roslagsbro 3. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro. 38846. Stämplat Roslagsbro 4.8.37.

Stäket, Roslagsbro. Motiv från Olssons Pensionat. No. 46. Ser. 24. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Roslagsbro 4.7.61.

Olssons Pensionat Stäket Roslagsbro. Äkta fotografi. No. 2 Ser. 22. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Roslagsbro Postomb. 1, 8.7.53

Olssons Pensionat Stäket, Roslagsbro. (2) Äkta Fotografi No. 11. Ser. 9. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Postgånget 1946.

Olssons Pensionat Stäket, Roslagsbro. (2) Äkta Fotografi No. 11. Ser. 9. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Postgånget 1946.

Matsalen. Olssons pensionat, Stäket, Roslagsbro. No. 30. Ser. 27. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Postgånget

Sällskapsrummet Olssons pensionat.Stäket.Roslagsbro. No. 31 Ser.27 Foto & Förlag Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Norrtälje 21.6.63

Stäket, Roslagsbro, Utsikt över Olssons Pensionat. Nr. 85a Serie 34. Foto och ensamrätt: Ellird Mattsson, Spillersboda. Äkta fotografi. Handkolorerat. Oskrivet.

Stäket, Roslagsbro, Utsikt från Pensionatet. No. 22. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat 1952.

Stäket, Roslagsbro, Motiv från Olssons Pensionat. No. 84. Ser. 34. Foto & ensamrätt: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Stäket Roslagsbro 4.Skrivet 27.7.18. Stämplat Roslagsbro, oläslig stämpel.

Stäket (Roslagsbro) 5. Oskrivet.

Noors Skola, Roslagsbro. No. 38. Ser. 10. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Korrektur.

Noors Pensionat. Ensamrätt: L. Friberg. Förlag: L. Friberg, Stockholm. Oskrivet

Noor, Roslagsbro. Förlag: Berglund & Karlsson Stockholm. Stämplat Roslagsbro 26.7.05?

Noors Pensionat 2. Ensamrätt: L. Friberg. Förlag: L. Friberg, Stocholm. Stämplat Norrtälje 3.8.51.

Noors Herrgårdspensionat, Roslagsbro. Inget förlag angivet. Stämplat Roslagsbro 2.7.43.

Flygelbyggnaden, Noors Fideikommis, Roslagsbro. No. 37. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Uppsala 12 , 30.8.67.

Noor Roslagsbro. Motiv från Badviken. No. 35. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Gammalt Torp från Noor, Roslagsbro. No. 32. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Torpet "Fågelsången" beläget vid inre delen av Noorsviken. De sista som bodde här var: "Gustav vid bryggan" Gustav Pettersson f. 1895 och hans sambo Linnea Jansson f. 1905. Källa: Post-Harry Andersson. Av torpet återstår nu 2008, bara grunden. Oskrivet kort.

Motiv från Drottningdal, Roslagsbro 1. No. 28 Ser. 27. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Skrivet, men ej sänt.

Motiv rån Drottningdal, Roslagsbro 2. No. 29. Ser. 27. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Norrtälje 21.8.56.

Sommaräng i Roslagen. (Drottningdal, Roslags-Bro) Foto & copyright: N. Karlsbro, Norrtälje. Ultra. Stämplat Norrtälje 12.7.87.

Motiv från Ösmaren, Utsikt från Tisslinge, Roslagsbro. No. 44. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Norrtälje 19.7.50

Motiv från Ösmaren, Roslagsbro. No. 42. Ser. 10 Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Skrivet augusti 1949. Plundrat.

Motiv från Ösmaren, Roslagsbro 2. No. 43 Serie 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda.Stämplat Norrtälje 21.4.51.

Motiv från Ösmaren, Roslagsbro 3. No. 46. Ser. 10. Foto & fötlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Roslagsbro 14.6.48.

Motiv från Holmen, Roslagsbro. No. 4. Ser. 33. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Ovansundet 6.9.61.

Skonare Figaro, Stäket Roslags-Bro. År 1914. Förlag: N. Karlsbro, Drottningdal, 76100 Norrtälje. Oskrivet.

Katarina församlings skollovskoloni, Rörvik, Roslagsbro. Äkta fotografi. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. No; 49 Ser, 24. Stämplat Stockholm Ban 26.6.58.

Rörviks koloni, Roslagsbro. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro. 44574. Stämplat PKP 326 1.7.4?

Badet, Rörviks koloni, Roslagsbro. No. 8b. Ser. 36. Foto & ensamrätt: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Söderby-Karl 18.6.63

Vid Rörviks brygga, Roslagsbro. No 9. Ser. 35. Foto & ensamrätt: Elliord Mattsson, Spillersboda. Baksida: Oskrivet

Utsikt över Loösundet, Roslagsbro. Förlag: Axel F. Pettersson, Stäket, Roslagsbro Postombud 1. Stämplat Roslagsbro 20.7.45.

Wärnberg 1908. Privattaget vykort. Kortet sänt av Erik och Siri Oxenstierna. Stämplat Roslagsbro 4.1.1903?

Värnbergs Gård, Roslagsbro. Ensamrätt & Foto: A/B Flygtrafik, Dals Långed. Frigiven av Försvarsstaben L 1458

Witsbol. Brevkort sänt till Stockholm. Stämplat Stockholm 21.12.38

Ropnäs Roslagsbro. Förlag: Axel F. Pettersson, Holmen, Norrtälje. Stämplat Norrtälje 3.8.4?

Finnsudden, Stäket, Roslagsbro. Inget förlag. Stämplat 12.8.36

Holmen, Roslagsbro. Motiv från Sandängsfjärden. No. 96 Ser. 32 Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Norrtälje 7.8.57?

Harö Hamn. Roslagsbro. Äkta Fotografi. Förlag: Axel F. Pettersson, Holmen, Norrtälje. Oskrivet.

Sandängsfjärden Harö. Äkta Fotografi.Förlag: Axel F. Pettersson, Holmen, Norrtälje. Oskrivet.

Motiv från Klubben, Roslagsbro. No. 5 Ser. 33. Foto & Förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Vykortsframsida från Janne Åhman.

Noors Fidekomiss, Roslagsbro. No. 36 Serie. 10 Fto & Förlag: Elliord Mattsson Spillersboda. Ingen baksidestext. Från Janne Åhman.

Harö hamn, Roslagsbro. No. 97 Ser. 32. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Stämplat Norrtälje 11.7.67

Motiv från Gamla Varvet, Stäket, Roslagsbro. No. 26 Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.

Här visar jag vykort från Roslags-Bro. Har Du något vykort från Roslags-Bro som Du vill avyttra så hör gärna av Dig!
Jag köper vykort men även andra kort med Roslags-bro motiv.