Motiv från Söderby, Roslagsbro. Förlag: L. Friberg, Stockholm. Oskrivet.