Från vänster: Greta Jansson (Hof), Märta Sundberg (Bergström), Jenny Bergström, Bernhard Bergström, Ottilia Johansson (Jansson) Röksta, Hulda Jansson (Hof), Alma Wärlinder (Jansson) (Hof), Karl Jansson (Hof), flickan framför Dagmar Bergström
Källa: Åsa Wärlinder (Hof)