Familjen Jansson, Hof. Från vänster Ottilia gift Johansson, Röksta, Greta Jansson, Karl Jansson, Hulda Jansson samt Alma, gift Wärlinder, Hof. Uppgiftlämnare: Åsa Wärlinder Hof.