Sandströms affär, Drottningdal, senare Karlbros affär.