Per Olov Jakobsson, Galltorp, Söderby-Karl, 1923-2003. Fotot taget ca. 1925. Källa: Inger Jakobsson.