Fotoalbum

Drottningdals skola 1901. Huset byggt 1753, bilden från september 1901. Revs 1902 för att ge plats för nya skolan. Skollären Gustaf Andersson med familj och tjänsteflicka till vänster och flickorna i syslöjden till höger. Kossan hette Rosa.

Skolkort? taget vid Kockargården Roslagsbro, nuvarande Sockenstugan. Okända elever och okänd lärare. Foto från Tommy Karlsson, Ängsbacken, Billinge.

Drottningdals skola den tv byggd 1902 och den till hö färdig 1961. Vykort av Elliord Mattsson

Drottningdal Lärarbostäder 1950

Familjen Hans Burman.Hans lärare i Drottningdal 1954-1968. Fru Greta och sonen Hans-Peter, musiker och engagerad i "Republiken Jämtland"

En äldre skolbild med okänd lärare och elever. Foto från Karin Karlsbro, Drottningdal.

Drottningdals skola 1906

Drottningdals skola hösten 1920, klass 3-6. Lärare Gustaf Anderssons sista läsår. Övre raden från vä: Karl Molin, Röksta, Karl Karell, Prästgården, Dan Andersson, Brölunda (Dan på Malmen), Okänd, Albin gustafsson, Ösby, Ejne ?, Harald Mattsson, Väsby, Sven Eriksson, Väsby (Bertens Sven) 2:a raden: E

Möjligen Drottningdal, pojken i mitten av de tre överst: Post-Harry Andersson? snett nedanför Gösta Eriksson min farbror? bredvid honom brodern Valter? Lärarinnan en ung Karin Lundberg?

Drottningdals skola klass 2 1925. Från vänster: Nils Johansson (Harnebäck), Dan Törnqvist, Svea Karlsson, Astrid Olsson, Lärarinna, Anna-Lisa Törnqvist, Sten Törnqvist, Ellen Eriksson, Mary Mattsson, Elsa Mattsson, Karin Jansson "Skräddars-Karin" ,Inga Jakobsson, Sven Svensson, Birger Törnqvist, Rag

Drottningdals skola avgångsklass 1927. Kortet taget vid kamratträffen i sockenstugan den 9 sept 1983. Det är några elever från Drottningdals skolas avslutningsklass (6.e) 1927. Av 15 kamrater är 4 döda, 1 bosatt i U.S.A. Till vår lärarinna Karin Lundbergs 80-årsdag den 17 sept skall sändas hälsning

Drottningdals skola okänt år. Övre raden från vänster: Okänd, Okänd, Bengt Törnqvist, Okänd, Nils-Erik Harnebäck? Harry Jansson, Birger Törnqvist, Okänd, Okänd. 2:a raden från vänster: Sten Törnqvist, Okänd, Okänd, Anna-Lisa Törnqvist, Ellen Eriksson, Okänd, Inga Jakobsson, Okänd, Karin Lundberg-lär

Drottningdals skola, barn födda ca 1917-19.

Drottningdals skola 1936-1937, klass 5-6. Bakre raden från vä: Bertil Malmberg (Lärare), Hans Hollstrand, Åke Söderman, Arne Björklund, Yngve Törnqvist, Nisse Ljung (Pettersson), Sivert Johansson (Harnebäck), Börje Johansson, Rune ?, Åke Andersson, Mellanraden: Karl-Gustaf? Johansson, Nils-Erik Jako

Drottningdals skola 1, klass 5-6 våren 1939. Bakre raden från vänster: Lennart Hållstrand, Lage J., Stig Törnqvist, Sture Johansson/Harnebäck, Reneé Konradsson, Georg Karlsson, Okänd, Bertil Malmberg-Lärare, Mittraden från vänster: Britta Söderman, Helmy Gustavsson, Anna-Lisa Jakobsson, Lilian Matts

Drottningdals skola klass 3-4 1943

Drottningdals skola 3

Drottningdals skola 4

Drottningdals skola 1948-1949. Övre raden från vänster: Per-Olof Sigfridsson, Svante Sandgren, Lars-Bertil Floge, Åke Sandgren, Kjell Gustavsson, Torsten Eriksson, Svante Roshult, Gösta Nordgren, Sölve Larsson----Arne Sköld, Runar Eriksson, Kurt Eriksson, Eva-Lisa Raiama, Ulla Lydemar, Ulla Edvinsso

Drottningdals skola ca. 1950. Elver födda 1939-1940. Övre raden från vänster:Lars Sköld, Lennart Wiberg, Kurt Eriksson, Rolf Eriksson, Sven-Olof Gustafsson, Ejne Björklund, Okänd, Astrid Olsson lärarinna. Andra raden från vänster: Kurt Eriksson-Ekeby och längst till höger Alf Sköld. Flickorna känner

Drottningdals skola 1951-1952

Drottningdals skola ca 1953-1954. Översta raden från vänster: Hans Larsson, Jan Malmlöv? Okänd, Lennart Eriksson, Leif Eriksson, Jan-Erik Wiklund, Okänd, Anders Sjölund, Ulf Blomqvist. Mellanraden från vänster: Karin Lundberg-Lärarinna, Okänd, Per-Ivar Wiklund? Göran Holmström, Okänd, Okänd, Krister

Drottningdals skola 195- . Pojkar från vänster: Anders Huzelius, Rune Larsson, Anders Sjölund, Jan Malmlöv, Herbert Karlsson, Hans Larsson, Leif Eriksson, Per-Ivar Viklund, Lennart Eriksson, Jan-Erik Viklund, Krister Valtersson, Göran Holmström, Ulf Blomqvist, Ingvar Aspelin. Flickor från vänster: E

Drottningdals skola klass 2, 1956-1957?? Övre raden från vä: Ove Söderman, Okänd, Ylva Blomqvist, Karin Grandin, Arne Aspelin, Kristina Björklund, Birgitta Andersson, Elvy Andersson, Leif Floge, Bengt Gustafsson, Ola Pettersson, Christine Sander, Sonja Strandberg, Benny Henningsson, Birgit Gustafsso

Drottningdals skola 1957. Klass 2, barn födda 1948. Stående från vänster: Bernt Strandberg, Ösby, Birgitta Georgsson, Ekeby, Siv Aspelin, Prästgården, Torben Johansson, Röksta, Claes Holmström, Velända, Torbjörn Törnqvist, Södersund, Ingrid Karlsson, Velända, Lärarinna: Astrid Olsson. Sittande från

Drottningdals skola 31 okt 1957. Belöning för flitigt sparande delas ut av: Bankdirektör Olle Höglund tv och Sparbanksstyrelsens vice ordf. Gunnar Österman. I mitten Lärarinnan Astrid Olsson. Eleverna överst fr. vä: Torben Johansson, Röksta, Leif Eriksson, Prästgården, Claes Holmström, Velända, Rola

Drottningdals skola klass 3-4 1957-1958. Karin Lundberg, lärarinna. Överst från vä: Bertil Karlsson, Benny Henningsson Arne Aspelin, Karin Grandin, Birgitta Andersson, Okänd, Birgit Gustafsson, Okänd, Ove Söderman, Ola Pettersson, Leif Floge, Anders Gustafsson, Britt-Inger Hemlin, Ylva Blomqvist, Ti

Drottningdals skola klass 3 1958-1959. Övre raden från vä: Kurt Pettersson, Carina Holmström, Åke Pettersson, Ulf Bengtsson, Karin Lundberg, lärarinna, Ulla Bergström, Maud Lodenius, Boris Gustafsson, Jan-Axel Lindegren, Bengt Henningsson, Anne Mattsson, Annika Holmström, Barbro Ståhl, Jan Gustafss

Drottningdals skola Klass 5-6 1960-1961. Överst från vä: Lennart Sigfridsson, Inger Wallin, Gunborg Skjöldebrand lärarinna, Ingrid Karlsson, Birgitta Karlsson, Christina Hall, Jan Andersson, Kerstin Andersson, Ove Pettersson, Inger Törnqvist, Britt-Inger Hemlin, Kerstin Stahl, Anita Mattsson, Torben

Drottningdals skola klass 1 1962-1963. Överst från vänster: Gunnar Sjöberg, Ingemar Lindström, Jan Pettersson, Britta Strömberg-lärare, Erik Öhman, Hans-Bertil ? , Ann-Marie Haglund, Anna-Lena Konradsson, Nedersta raden från vänster: Ingrid Westman, Lena Runelind, Gunilla Thunberg, Ann-Marie Harnebä

Drottningdals skola klass 3-5 1964-1965. Från vänster: Karin Lundberg, lärarinna, Ivar Bengtsson, rektor, Anna-Marie Andersson, Karin Andersson, Kristina Andersson, Lars Eriksson, Lennart Eriksson, Gun-Britt Fundin, Anette Gunnarsson, Liselotte Henningsson, Eva Holgersson, Göran Johansson, Eva Karls

Drottningdals skola, Vildnissarna, Förskola 1996-97. Överst från vänster: Karin Törnqvist, Caroline Stark, Evelina Rodensjö, Michaela Thorsson (vuxen) Cecilia Hemtman, Louise Lundebring, Eva Lundebring (vuxen) Leif Eriksson (vuxen) Gusten Thorsson, Kim Wester, Marika Eriksson (vuxen) Maritha Nilsson

Karin Lundberg-Bild från "Svenskt Porträttarkiv"

Drottningdals skola
Tidigare torp under Prästgården, ombyggd till skola på 1840-talet (S-O Garland)

Några lärare i Drottningdal:
Johan Bergström, född 1828 i Eke, död 1884 i Drottningdal, från 1875 Roslags-Bros förste poststationsföreståndare.

Anders GustafAndersson, född den 21 april 1859 i Röksta, död 13 januari 1932 i Tornvillan, Röksta. Folkskollärare, organist, poststationsföreståndare, barnavårdsman mm. Hans hustru Henrika Emilia f. Gillberg 1866-1950, kom till Roslagsbro som småskollärarinna 1885 (småskolan då i Sockenstugan?) men slutade vid giftermålet med Gustaf Andersson 1891.

Karin Hildegard Lundberg, född i Skokloster den 17 sept. 1903. Studentexamen i Uppsala 1923, folkskollärarinneexamen  i Stockholm 1924, organistexamen i Uppsala 1927. Vikarie vid Drottningdals folkskola 1924 och ordinarie lärarinna därstädes sedan 1926. Undervisar i fortsättningsskola. Ledamot av barnavårdsnämnden. Organist i kyrkan (Folkskolans Lärarekår i Uppland 1930)
Karin Lundberg avled i Uppsala 7 nov. 1986.

Bertil Ernst Rudolf Malmberg, se Bredsättra skola.

Astrid Matilda Kristina Olsson, född i Ovansjö den 8 maj 1905. Död i Huskvarna 1970. Småskollärarinneexamen i Bollnäs 1925. Vikarie vid Drottningdals småskola 1926 och orinarie lärarinna därstädes sedan 1927. Undervisar i slöjd (Folkskolans Lärarekår i Uppland 1930)

Hans Edvard Burman, född 26 aug 1906 i Klosters församling, Eskiltuna, död i Drottningdal 8 jan. 1969. Folkskolärareexamen i Karlstad 1936. Lärare i Glava, Värmland i 12 år, därefter 5 år i Gammeltorp, Blekinge. Kom till Drottningdals skola 1954 och tjäntgjorde till 1968.

Gunborg Skjöldebrand, se Noors skola.
KLICKA PÅ BILDERNA ELLER ANVÄND HELSKÄRMSLÄGE , SÅ BLIR BILDERNA STÖRRE OCH DU FÅR LITE INFORMATION.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •