Fotoalbum

Noors skola, Roslagsbro. Vykort.

Ingeborg Ohlsson och maken, handlaren Joel Ohlson. Bilden troligen från Ingeborgs 60-årsdag 1948. Källa: Peter Sohtell. Ingeborg Ohlson född i Söderby-Karl den 5 juli 1888. Småskolärarinneexamen i Stockholm 1908. Ordinarie lärarinna vid Noors småskola sedan höstterminen 1908. Genomgått slöjdkurs i Gustafsberg 1909. (Folkskolans Lärarekår i Uppland 1930) Ingeborg Ohlson avled 1972 i Norrtälje.

Bilden är från Noors skola. Flickan till höger i pälsmössa är min farmor Ida Maria Pettersson född Jansson 1885-01-11 föddes hon på Harö men flyttade en månad gammal till Hallboda. Honavled 1966. Min vetskap att mössan är en pälsmössa beror på att den fortfarande finns kvar i sin ask. Den är fullt användbar efter över 100 år. Flickan längst till vänster i flikig vit krage är Agnes Gustavsson f. Fröberg 1888-03-08 föddes hon på Harö och avled 1929-12-18 efter en brand i Berga Estuna. Fotot är mycket dåligt men jag hoppas det går att använda Foto och text från Birgit Gustavsson, Hallboda

Noors skola 01. Okänt år.

Noors skola 02. Okänt år.

Noors skola 03. Okänt år.

Noors skola 04. Okänt år.

Noors skola_3 1920-tal. Flickan i 2:a raden framifrån mitt i med rutig klänning och vitt förkläde kan vara Tyra Johansson f. 1911- Tyra på Malmen, gift med Dan Andersson. Foto från Åke Hemlin.

Noors skola 1920-tal_2. På baksidan står: Nils Hemlin.

Noors skola 1920-tal. Sittande längst fram till vänster: Åke Hemlin och dito till höger Bysta-Arvid.

Noors skola? Pojken som sitter i mitten främre raden, kan vara Bysta-Arvid? Foto från Åke Hemlin.

Noors skola 05b Okänt år. Barnen födda ca. 1919. Övre raden från vänster: Karin Johansson-Fattigstugan Noor, Ingrid Björk-Ladugårdskarlens, Alice Andersson-Söderby, Andersson??-Baggboda, Ingeborg Olsson-Lärarinna, Margit Söderman-Viken Noor, Britta Öman-Gryta. 2:a raden från vänster: Ruth Lundman-Rörvik, Sigrid Andersson-Baggboda, Doris Pettersson-Trädgården Noor, Iris Holmqvist-Noor, Signe Söderman-Noor, Greta Andersson-Gryta. Nedre raden från vänster: Seth Adolfsson??-Gryta, Ivar Jansson??-Kvarnen Noor, Ivan Jansson-Gryta, Sigge Hemlin-Söderby, Gunnar Andersson-Gryta. Uppgiftslämnare: Margit Söderman/Karlsson-Blomsta Gryta.

Noors skola 06. Okänt år.

Noors skola 07. Okänt år.

Noors skola 08 (1930-31) --Övre raden från vänster: Ivan Jansson Gryta, Allan Westberg Noor, Rune Hemlin Söderby, Ivar Jansson Noors kvarn, Sigge Hemlin, Söderby, Sten Jansson Gryta, Set Adolfsson Gryta, Lars Öhman Gryta, Konrad Jansson Gryta, 2:a raden-Lärarinna Ingeborg Ohlson, Alice Andersson Söderby, Margit Söderman Viken Noor, Britta Öhman Gryta, Eva Lundin Noor "Nybergs", Ingrid Björk Noor, Karin Johansson Noor, Doris Pettersson Noor, Margit Johansson Kråkhätte Noor, Lärarinna Gunborg Skjöldebrand Noor, 3:e raden-Vera Johansson Noor, Svea Mattsson Lillråda, Inga Westberg Noor, Lilly Karlsson Söderby, Tyra Davidsson Lillråda, Kerstin Jansson Övre Söderby, MARGIT SÖDERMAN NOOR (GIFT KARLSSON, UPPGIFTSLÄMNARE) Britta Johansson Noor, Fanny Davidsson Lillråda, Maj Britt Mattsson Övre Söderby, Märta Andersson Övre Söderby, Ruth Lundman Rörvik, Iris Holmqvist Noor, Märta Adolfsson Gryta, 4:e raden-Herbert Jansson Noors kvarn, Sixten Adolfsson Gryta, Ivar Åhman Noor, Sven Pettersson Noor, Arne Karlsson Blomsta Gryta, Sixten Sandin Grönlund Noor, Rolf Nilsson Rörvik (Gryta?) Stig Sandin Grönlund Noor, Anders Öhman Gryta, Liggande-Olle Nilsson Gryta, Rune Söderblom Stäket "Fiskarns", Gunnar Holmqvist Noor

Noors skola 09 (våren 1932)

Noors skola 10. (Ht 1935- Vt 1936)

Noors skola 11. Okänt år. SÖNDAGSSKOLAN NOOR. Lärarinna Frida Eriksson-Söderby.

Noors skola 12 a. Hösten 1946? Övre raden från vänster: Olle Unosson, Ove Nilsson, Gunnar Holm, Stig Södermark, Bengt Söderman, Gunnar Sebom, Gunborg Skjöldebrand, lärarinna, Stig Adolfsson, Mainy Lundgren, Gudrun Åhman, Marianne Andersson, Marianne Åhman, Sally Fundin, Roine Andersson, Ingeborg Olsson, lärarinna, Lisbeth Eriksson, Inger Lövqvist, June Lövqvist, Ingrid Eriksson, Anna Skjöldebrand, Linnéa Granholm, Birgit Jansson, Hans Holm, Lars-Gösta Karlsson, Kurt Källberg, Karl-Göran Andersson, Gunnar Skjöldebrand, Lars Henriksson, Bror Söderman, Sune Fundin. Källor: Lars-Bertil Floge och Gunnar Holm.

Noors skola 13. 1942 eller 1943.

Noors skola 14. ca. 1936. Elever överst från vänster: Holger Jansson, Sune mejeriet, Sandin, okänd Gryta? Mittraden från vä: Ella, Barbro Gryta, okänd, Inga Johansson, Berit Sundin, okänd Knalet? Nedre radenfrån vä: Evert Davidsson, Lillråda, Åke Tysk, Carl-Gösta Skjöldebrand.

Noors skola 15. Ca (1943-44). Överst, stående från vänster: Okänd, Okänd, Clary Eriksson, Svea Jansson, Maj-Britt Nilsson? Gunilla Skjöldebrand, Gunborg Skjöldebrand (lärarinna) Marianne Åhman, Elsie Andersson, Bengt Söderman, Sune Ljungberg, Gunnar Holm, okänd. Ingeborg Ohlson (lärarinna)Sittande från vänster: Lisbet Eriksson, Lena Ranninen, Okänd, Okänd, Gudrun Åhman, Siv Ljungberg, Okänd, Marianne (Bystan) Linnéa Granholm, Sture i Skogstorp. Knästående från vänster: Okänd, Okänd, Gunnar Skjöldebrand, Okänd, Okänd, Bror Söderman, Lars Henriksson, Paavo Ranninen, Ove Nilsson. Uppgiftslämnare: Siv Ljungberg.

Noors skola 16 (1949) Övre raden från vänster-Lars-Gösta Karlsson Söderby, Hans Holm Gryta, Stig Adolfsson Gryta, Kurt Källberg Lillråda, Ingmar Granholm Gryta, Sune Fundin Gryta, Karl-Göran Andersson Baggboda Noor, Roine Andersson Baggboda Noor, ? Fundin Gryta, Lars-Erik Söderblom Stäket, Göran Andersson Söderby, 2: raden-Lärarinna Gunborg Skjöldebrand Noor, Mona Olsson Stäket, Kerstin Källberg Lillråda, Kerstin Henriksson Bredsättra, Siv-Britt Andersson Baggboda Noor, Inger Löfkvist Lillråda, ? Johansson Övre Söderby, Kerstin Nilsson Gryta, Inger Stahl Övre Söderby, June Löfkvist Lillråda, Monica? Johansson Övre Söderby, Gundel Stahl Övre Söderby, Sivert Andersson Baggboda Noor, Lärarinna Ingeborg Ohlson, 3:e raden sittande-Kurt Eriksson Gryta, Berit Källberg Lillråda, Gunbritt Hemlin Söderby, Berit Hemlin Söderby, Hjördis Andersson Baggboda Noor, LEO KARLSSON BLOMSTA (UPPGIFTSLÄMNARE) Jan Skjöldebrand Noor, Karl-Hugo Eriksson Övre Söderby, Rolf Palmgren Rörvik, ? Johnsson Rörvik.

Noors skola 17 (1948) Översta raden från vänster: Inger Stahl, Ingeborg Ohlson-lärarina, Anna Skjöldebrand, Lisbet Eriksson, Gundel Stahl, Birgit Jansson, Gunborg Skjöldebrand-lärarinna, Majny Lundgren, Linnéa Granholm, June Lövkvist, Ingrid Eriksson. 2:a raden uppifrån: Kurt Källberg, Lars Henriksson, Gunnar Skjöldebrand, Ove Nilsson, Gunnar Sebom, Lars-Erik Söderblom, Sture Stahl, Sigurd Fundin, Roine Andersson. 3:e raden uppifrån: Karl-Hugo Eriksson, Ove Johnsson?? Karl Göran Andersson, Hans Holm, Lars-Gösta Karlsson, Sune Fundin, Göran Abbemark, Sivert Andersson, Sivert Fundin, Rolf Palmgren. 4:e raden uppifrån(på golvet) Ingemar Granholm, Sigbritt Andersson, Jonny Lundgren, Kerstin Henriksson, Mona Olsson, Kerstin Nilsson, Inger Lövkvist, Kerstin Källberg. (Uppgiftslämnare: syskonen Stahl)

Noors skola 18 (9 maj 1952) Lärarinna: Gunborg Skjöldebrand. Från vä:Kerstin Källberg, Kerstin Nilsson, Anita Olofsdotter, Ulla Holmberg, Olle Sebom, Karl-Hugo Eriksson, Sivert Fundin, Berit Källberg, Sigbritt Andersson, Gun-Britt Hemlin, Hjördis Andersson, Berit Hemlin, Leo Karlsson, Kurt Eriksson, Ingemar Granholm. Källor: Lars-Bertil Floge och Leo Karlsson.

Noors skola klass 1-2 1952. Överst från vä: Björn Källberg-Gudrun Olofsdotter-Christina Johansson-Anita Granholm-Roger Pettersson-Eva?? lärarinna-Gunilla Zethsdotter-Gunnel Lundin-Ann-Charlotte Olsson-Hans Lundman. Foto: Sven Björklund. Foto från Björn Källberg.

Noors skola i bruk 1875-1961

De flesta bilderna från Noors skola har jag fått av Peter Sohtell, vars farmor Ingeborg Ohlson, var lärarinna på Noors skola i 43 år (1908-1951)

Ingeborg Ohlson född i Söderby-Karl den 5 juli 1888. Småskollärarinneexamen i Stockholm 1908. Ordinarie lärarinna vid Noors småskola sedan h. t. 1908. Genomgått slöjdkurs i Gustafsberg 1909.(Folkskolans Lärarekår i Uppland 1930) Död 1972.

Gunborg Skjöldebrand född i Gagnef den 4 december 1900. Realskoleexamen och studentexamen i Uppsala, organist och kyrkosångareexamen i Visby, folkskollärarinneexamen i Göteborg 1922. Vikarie vid Holens folkskola i Insjöns skoldistrikt h.t. 1922 och ordinarie lärarinna vid Noors folkskola sedan 1923. Genomgått nykterhetskurs i Norrtälje. Undervisar i fortsättningsskola.(Folkskolans Lärarekår i Uppland 1930) Gunborg Skjöldebrand undervisade också i Drottningdals skola från ca. 1960. Hon avled 2 oktober 1984 i Uppsala.KLICKA PÅ BILDERNA ELLER ANVÄND HELSKÄRMSLÄGE , SÅ BLIR BILDERNA STÖRRE OCH DU FÅR LITE INFORMATION.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •