Fotoalbum

Utlunda skola 1932. Stående från vänster: Albin Jonsson-Johannelund, Hildemar Jansson-Brännbol, Harry Sigfridsson-Ängsbyle, Torsten Pettersson-Tomta, Seved Hydling-Upplunda, Folke Karlsson-Karlsudd, Eva Sjölund-Masby (lärarinna) Sune Jonsson-Pläng. Sittande från vänster: Gösta Eriksson-Tomta, Dage Jansson-Brännbol, Lennart Gunnarsson-Nedergården, Inga Andersson-Anders Pers nedre, Majbritt Gunnarsson-Nedergården, Karin Andersson-Anders Pers nedre, Marianne Isaksson-Sollarö, Sam Karlsson-Karlsudd, Lars Öster-Vitsbol. Fotot från boken "Lunda skifteslag"- Clarence Werngren, Wiborg 2007

Utlunda skola 1933. Bakre raden från vä: Lennar Gunnarsson, Dage Jansson, Sam Iverfeldt, Kalle Jansson, Hildemar Jansson, Hasse Öster, Eva Sjölund lärarinna, Okänd, Sonja Pettersson, Hillevi Ståhlhammar, Maj-Britt Gunnarsson, Karin Andersson, Edit Fredriksson, Inga Andersson, Marianne Isaksson, Eivor Mützell, Bertil Gunnarsson, Stig Andersson, Hartvig Jansson eller Gösta Eriksson. Källa: Stig Andersson. Foto från Gertrud Sjölunds album.

Utlunda skola 1939. Stående från vänster: Hernie Jansson-Brännbol, Sune Eriksson-Vitsbol Bror Andersson-Virö, Vega ? - Upplunda, Inez Pettersson-Pitan, Gun-Britt Hammarqvist-Vitsbol,Maj Andersson-Utlunda, Britt-Marie Karlebo-Ilsholmen, Stig Jansson-Upplunda, Eva Sjölund-lärarinna. Sittande från vänster: Sten Andersson-Utlunda, Lars Gunnarsson-Utlunda, Bengt Pettersson-Upplunda, Åke Eriksson-Skogstorp, Åke Larsson-Utlunda, Hartvig Jansson-Brännbol, Bengt Gunnarsson-Utlunda. Fotot från boken "Lunda skifteslag"- Clarence Werngren, Wiborg 2007

Utlunda skola 1943. Stående från vänster: Britt-Marie Karlebo-Ilsholmen, Ingvor Eriksson-Skogstorp, Sonja Larsson-Utlunda, Inga Haglund-Stockholm (lärarinna) Kerstin Ljungkvist-Ilsholmen, Dagmar Sjölund-Masby, Vajlitt Karlsson-Wiborg, Inga Karlsson-Wiborg, Lars Gunnarsson-Utlunda, Sten Andersson-Utlunda, Åke Eriksson-Skogstorp, Arne Larsson-Utlunda, Stig Rydoff-Ilsholmen. Sittande från vänster: Ingrid Gunnarsson-Utlunda, Birgitta Larsson-Utlunda, Iris Rydoff-Ilsholmen, Lena Larsson-Utlunda, Maj Rydoff-Ilsholmen, Gerd Strömberg-Utlunda, Ketty Eriksson-Vitsbol, Sture Nordin-Brännbol, Rune Josefsson-Nogård. Fotot från boken "Lunda skifteslag"- Clarence Werngren, Wiborg 2007

Utlunda skola 2. Okänt år.

Utlunda skola, i bruk 1875, nedlagd 1953.

Eva Cecilia Sjölund. Född i Roslags-Bro den 15 febr. 1900. Realskoleexamen i Norrtälje 1916, småskollärarinneexamen i Stockholm 1918 och folkskollärarinneexamen  därstädes 1921. Vik. vid Utlunda folkskola h.t. 1921 och orinarie lärarinna därstädes sedan 1922. Genomgått kurs i medborgarkunskap i Stockholm 1926. Undervisar i slöjd och fortsättningsskola. (Folkskolans Lärarekår i Uppland 1930) Eva Sjölund avled i Nogård, Roslags-Bro den 17 februari 1975.
KLICKA PÅ BILDERNA ELLER ANVÄND HELSKÄRMSLÄGE , SÅ BLIR BILDERNA STÖRRE OCH DU FÅR LITE INFORMATION.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •