Fotoalbum

Utåls skola 5/10 1939? Edit och Oscar Danell, lärare. Bakre raden från vänster: Åke Mattsson-Anderssvedja, Bror Berg-Lilla Anderssvedja, ? Andersson-Utål, Vivi Pettersson-Kåsta, ? Nöjd-Billinge, Ulla Andersson-Utål, Ingrid Nilsson-Kvilunda, Bror Wester-Lilla Anderssvedja, Sten Andersson-Billinge, Ok

Utåls skola klass 3-6 1936-1936. Övre raden från vänster: Oscar Danell-lärare, Sten Andersson, Okänd, Okänd, Okänd, Okänd, Holger Axelsson-Inål, ? Danell-son till läraren, Okänd, Valter Mattsson, Folke Nilsson, Gunnar Eriksson (Lång-Gunnar) Flickor bakre raden från vänster: Okänd, Maja-Lisa Aspelin,

Utåls skola 1942. Övre raden från vänster: Edit Danell-lärarinna, Åke Mattsson, Bror Jansson, Acke Pettersson, Kurt Henningsson, ? Åhman, Oscar Danell-lärare, ? Åhman, Edit Nöjd, Anny Nöjd, Elisabet Andersson, Vivi Pettersson, Maj-Britt Gustafsson, Clary Gustafsson, Göran Hagfält, Jan Nöjd, Åke Nils

Utåls skola, okända barn

Utåls skola ca. 1947. Hela skolan, 6 klasser. Översta raden från vänster: ? Andersson-Inål, Lars-Erik Andersson (fosterbarn i Lilla Andersvedja), Siv Jansson-Inål, Lärarinna Berte Ahman, ? Andersson-Inål, Janne Nöjd-Billinge, Knästående från vänster: Arne Palmcrantz, Lennart Gustafsson-Andersvedja,

Utåls skola klass 1-2, 1934-1935. Främre raden 2:a från vänster: Britta Johansson/Åhman. Foto från Jan Åhman.

Tyra Karlssons gamla skola Utål, Roslagsbro. Bild från Tommy Karlsson, Ängsbacken, Billinge

Tyra Karlssons nya skola, Utål, Roslagsbro. Bild från Tommy Karlsson, Ängsbacken, Billinge

Utåls skola i bruk 1875, lades ned 1950.

Oscar Herman Danell född i Neder-Torneå den 27 december 1884. Folkskollärareexamen i Härnösand 1908. E. ordinarie vid Malmbergets folkskola 1908-11, ordinarie lärare vid Haparanda folkskola i Töre skoldistrikt 1911-20, vid Haparanda folkskola 1920-22. och vid Utåls folkskola sedan h.t. 1922.Genomgått social kurs i Stockholm, företagit studieresa i Finland 1922. Undervisar i fortsättningsskola. Lärarekårens representant i skolrådet.(Folkskolans Lärarekår i Uppland 1930) Död i Långgarn, Norrtälje 9 april 1962.

Edit Ottilia Danell, f Norman i Grundsunda den 12 juni 1894. Småskollärarinneexamen i Råneå 1914. Vikarie vid Törefors småskola i Töre skoldistrikt h.t. 1914 och ordinarie lärarinna därstädesw 1915, vikarie vid Haparanda småskola 1920 och ordinarie lärarinna vid Utåls småskola sedan 1922. Undervisar i slöjd. (Folkskolans Lärarekår i Uppland 1930) Död i Långgarn, Norrtälje 19 september 1967.

KLICKA PÅ BILDERNA ELLER ANVÄND HELSKÄRMSLÄGE , SÅ BLIR BILDERNA STÖRRE OCH DU FÅR LITE INFORMATION.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •