Roslags-Bro kyrka mot söder. I förgrunden Brosjön, som håller på att växa igen.