"Kalle på skogen" Karl Albin Olsson, Ekeby. 1902-1974