Drottningdal Roslags-Bro. 1950-tal Vassbuntar från Karl Eriksson för vidare transport till Stockholms Reveteringsfabrik