Noor-Arbetslaget vid Stallbacken 1936. Stående från vänster: "Lugnarn" Gustaf Gustafsson f. 1873, Gustaf Edsberg, Nydal f. 1883, Vilhelm Skjöldebrand f. 1899, Rättare Erik Johansson f. 1890, Karl Eliasson, Västtorp f. 1879, Alfred Vestberg f 1885, "Kuskens Axel" Axel Pettersson f. 1876, "Gustaf vid Bryggan" Gustaf Pettersson, Fågelsången f. 1895, Olof Skjöldebrand f. 1931, Karl-Gösta Skjöldebrand, f. 1930. Sittande; "Kalle Glader" Karl Gustafsson f. 1910, Gösta Holmqvist f. 1897. Fotograf: G. Strindberg. Källa: Dagmar Eliasson/Andersson från Västtorp.