Skrädddartorp, Gryta. Fredins egenhändigt tillverkade mjölktransport-kärra med vilken man forslade mjölken till mejeriet i Nedra Söderby. (Mitt emot Albert Anderssons affär) Foto från Lasse Fredin.