Skräddartorp, Gryta. Skördearbete 1963. Foto från Lasse Fredin.