Helge och Harry Jansson, Prästgården. Helge 1916-2007, arrendator Prästgården efter sin far, Hjalmar. Harry 1919-1988, flyttade till Enby, Estuna. Foto: Sven Björklund.