"Snyt-Albert" Karl Albert Jansson 1891-1975. Bodde i torpet "Snytan" under Ösby på Bottnavägen. Av adlig Estnisk ätt? Vonjerecht enl. kyrkböckerna. Pråmskeppare och diversearbetare. Fotot från Söderby-Karlshemmet. Ynglingen heter Tommie Lindström.