Utlunda båtsmanstorp. Rote 78. Foto från 2005. Båtsmännen hette Simpa och senare Lundström. Den siste båtsmannen hette Karl Johan Brosett Lundström född 1838 i Velända och död 1924 i Utlunda. Han tjänstgjorde 1855-1895. Avsked på egen begäran och fick pension i maj 1895. Hans hustru hette Karolina Fröberg 1844-1922, hon var från Utlunda.