Skräddar Viktor Jansson 1874-1951 med familj: hustrun Elsa Viktoria Sofia f. Björklund 1895-1951 ( syster till fotografen Björklund) dottern Karin 1918-2006 gift Waldnert och dottern Margit 1914-1989 gift Kvarnlöf. Skräddar Viktor bodde i Vårdal, Övernäs.