Prästgården, Roslags-Bro 1942. Ladugårdskarlen Allan Blomqvist med fru Ingeborg. Allan jobbade åt arrendatorn Hjalmar Jansson. Senare flyttade paret Blomqvist till Norrtälje och arbetade hos familjen Toll på Vigelsjö.