Drottningdal. Karlsbros Affär. Från vänster: Lars Karlsson, Bengt Karlsbro, Ernst Karlsbro och Nils Karlsbro.