Verner Karlsson hemma på soffan i Billinge. Okänt år. Fotots ägare: Beril Gustafsson-Billinge.