Bilden är från"Svilande" huruvida stavningen är korrekt
är jag inte säker på men bilden är från Gryta. Personerna på bilden är
från vänster: Johan Rudolf (John) Jansson född i Väddö 1907-1969, Karl
Gustaf Jansson född i Anderssvedja 1882-1962, Bernadina Vilhelmina
(Berna) född i Björknäs, Frötuna 1886-1967 Erik Robert Jansson född i
Väddö 1911-1977, Gösta Vilhelm född i Väddö 1909-1995. Foto och text: Birgit Gustavsson, Hallboda.