Utflykt i Roslags-Bro, 1930-tal? Längst till vänster i plommonstop, Sven Sandström. Foto från Karin Karlsbro, Drottningdal.