Ilsholmens gård. Äkta Fotografi. No 57 Ser. 3 Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Utskottskort. Ej frankerat.