Emil Törnqvist´s handelsaffär i Roslagsbro. Ofrankerat kort adresserat till Herr Hildemar Törnqvist, Röksta, Roslags Bro. Affären grundades av Emil Törnqvist 1881. Från 1914 drevs den tillsammans med sonen Hildemar. Senare övertogs den av Hildemars son Hans.