Affären och Pensionatet Stäket, Roslagsbro. No. 18. Ser. 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.