Affären Stäket, Roslagsbro 2. No. 16. Ser 10. Foto & förlag: Elliord Mattsson, Spillersboda. Oskrivet.